Z návštěvy v zemědělském družstvu "Vltava" Zalužany

čas vložení: 29.3.2007, 23.38

Z návštěvy hostitelského podniku členské schůze SCHNS ze dne 29.3.2007.

Předseda družstva pan ing. Karel Babíček - čestný člen svazu - a zootechnik Milan Novotný spolu se zaměstnanci družstva připravili účastníkům členské schůze několik nevšedních zážitků. Úvodem pan předseda seznámil přítomné s hospodařením a zaměřením podniku. Blíže se pak věnoval časti živočišné výroby, kterou představuje právě chov čistokrevného normandského skotu včetně jeho kříženců zejména s holštýnským plemenem.

Pro některé účastníky bylo kromě perfektního pořádku ve všech stájích a v přilehlém okolí velkým překvapením zejména to, jak nadějně vypadají výsledky užitkovosti kříženek H x N, kde je minimální snížení oproti holštýnkám v nasazování cca o 1-2 litry, ale naopak se rýsuje vyšší potenciál v obsahu tuku a zejména pak bílkovin. A to o 0,2 až 0,3% oproti skotu holštýnskému.

Za největší překvapení lze ovšem považovat vskutku vynikající růstové křivky nejen jalovic, ale zejména pak křížených býků H x N s jejich až neuvěřitelnou zmasilostí.

Na fotografiích:

samčí kříženec č.108470-021 N50H44C6 přír. 1,624 kg/den a kříženec č.108469-021 N50H50  přír. 1,328 kg/den

Přírůstky zcela běžně více než 1,3 kg/den

Na zabarvení lze vysledovat dominantnost normandského zbarvení při křížení s C. Pouze pokud se jedná o matku H100, pak zůstávají kříženci černostrakatí (dominance černé barvy)

Jedinečnou atrakcí v Zalužanech byla vzorně připravená degustace normandského masa známého svým nejjemnějším mramorováním.

Účastnici tak mohli, vůbec poprvé v ČR posoudit toto, jinak ve Francii vládou preferované hovězí maso. A to jak v podobě vařené, vývaru, pečené svíčkové i smaženého rumpsteaku tak i roštěnky, včetně masa syrového. Tento brilantní kulinářský zážitek účastníci vysoce ohodnotili. Organizátorům degustace ze ZD Zalužany patří mimořádný dík za její pestrost a profesionalitu.