Historie a příčiny vzniku, hlavní náplň činnosti

P6210019.JPG

 

Svaz chovatelů normandského skotu České republiky byl ustaven 12. prosince roku 2002. Ještě předtím však skupina chovatelských podniků na Dačicku sdružených v kooperačním seskupení Karlov, a.s. pod vedením ing. Doláka a dále ing. Běhal z Kamenice u Jihlavy navštívili na primární popud ing. Jana Zámečníka v září roku 2000 oblast Bretaně, kde se seznámili s přednostmi normandského skotu.

V roce 2001 následoval import elitních embryí do Ciz-Agro, a.s, dále do Zemědělského družstva Hříšice a ZEOS Kamenice s.r.o. O půl roku později pak byla importována embrya do ZD Vltava Zalužany (ing. Karel Babíček) na Příbramsku a po dalším půl roce ještě společností Fides Agro (MVDr. Ivo Paulík) na farmu Dalečín - Svratecko, a.s. Po narození prvních telat z embryí byla snaha vést normandské plemeno, jako plemeno s kombinovanou užitkovostí, v rámci plemenné knihy českého strakatého skotu. Toto však nebylo možné, proto nezbylo chovatelům vlastnícím normandská zvířata než založit nové chovatelské sdružení s názvem Svaz chovatelů normandského skotu ČR a začít poměrně složitě zabezpečovat z toho plynoucí povinnosti. Vzhledem k tomu, že SCHNS vznikl již v době platnosti nového plemenářského zákona, ukázala se tato skutečnost jako nelehká a relativně finančně náročná. S výjimkou pragmatického přístupu Ministerstva zemědělství, které začátkem roku 2003 svaz neodkladně uznalo a předalo mu vedení plemenné knihy normandského skotu a Českého svazu chovatelů masného skotu, který nabídl pomoc s technickým vedením plemenné knihy, je možno konstatovat, že v začátcích se tato aktivita nesetkávala s žádným zvláštním nadšením, což se ovšem dalo v dané fázi vývoje očekávat. Za pochodu se tak postupně řešily potřebné úkoly. Později za významné pomoci ČMSCH byly dořešeny některé zbývající evidenční záležitosti, takže v současné době funguje PK standartně a veškeré potřebné úkony pro chovatele jsou zabezpečovány s výjímkou výpočtu plemenných hodnot. To je zatím bohužel limitováno ještě málo početnou populací normandských zvířat v ČR.

Svaz chovatelů normandského skotu ČR je otevřená chovatelská a zájmová organizace sdružující především chovatele, odborné i profesní zájemce a fanoušky normandského skotu. Koordinuje šlechtění normandského skotu po odborné stránce v ČR a zabezpečuje vedení plemenné knihy. Ve své činnosti se řídí schválenými stanovami Svazu. V období mezi členskými shromážděními řídí svaz Rada a především volený předseda (president) Svazu chovatelů normandského skotu jehož dle potřeby a problematiky zastupují dva místopředsedové. Je to místopředseda pro legislativu a ekonomické záležitosti a místopředseda pro šlechtění a propagaci.

Záměrem svazu je chovat normandské plemeno v ČR především na nejvyšší úrovni. Rozvíjet pak obzvláště ty jeho vlastnosti, pro které se jeví toto plemeno jako vysoce moderní zejména do extenzivnějších systémů produkce mléka i masa(BIO, ENVIRO), nejlépe s vlastním zpracováním produkce na tržní výrobky. V tomto směru se jedná zejména o vynikající obsah bílkovin v mléce, prakticky výhradní obsah kappa kaseinu typu BB, mimořádně křehké a jemně mramorované maso. Dále je to výtečná dlouhověkost podmíněná výraznou měrou především nejvyšší plodností z dojných plemen a skvělou odolností vůči zvýšenému výskytu somatických buněk v mléce. Další z předností normandského plemena je snadná ovladatelnost a velmi klidný temperament. Jednou z vůbec nejcennějších vlastností je vynikající konverze živin z objemného krmiva, především pak z pastvy, která je více než srovnatelná s holštýnským plemenem.

Plemeno je významněji choulostivé na vazné ustájení, případně lehací boxy menších rozměrů než je 240 cm. Naopak netrpí žádnými genetickými malformacemi. Pokud jde o zevnějšek, má normandské plemeno přiměřeně solidní končetiny a rámec srovnatelný s holštýnským skotem. Při selekční činnosti bude kromě kaseinového komplexu i nadále největší prostor věnován utváření končetin a vemen.