Normandský skot

Alternativní plemeno s vynikajícími maternálními a reprodukčními vlastnostmi, osvobozující přetížené farmáře a poskytující nejkvalitnější produkty. Ideální pro producenty, nebo i zpracovatele vlastních výrobků z mléka (složky a kaseiny) i masa ! Pro špičkovou konverzi živin z pícnin je normand optimální do EKO či BIO-systémů a spíše do extenzivnějších, nejlépe pastevních chovů. Efektivně a skvěle je také využitelný k jednorázovému zkřížení s reprodukčně problematickými holštýnkami. Kříženky v produkci T+B nijak nezaostávají, dokonce plemenice H100 v produkci, složkách a plodnosti předčí. Stejně jako pak jejich dcery po otci původního plemene. Křížení býčci vynikají v jatečném zatřídění, výtěžnosti masa, ale především v kvalitě jeho jemného mramorování. Ve stádech bez tržní produkce mléka nemají normandky konkurenci díky klidné a nenáročné povaze při práci s člověkem a se svými i cizími telaty. Velmi dobře se hodí i ke společnému ustájení se skotem strakatým a středně intenzivně chovaným skotem holštýnským.