Normandský skot

Alternatiivní plemeno, ideální pro zemědělce produkující vlastní výrobky z mléka a masa! Velmi vhodné též pro eko či bio-systémy a spíše extenzivnější, nejlépe pastevní chovy. Využitelné i ke společnému ustájení se skotem strakatým a středně intenzivně chovaným skotem holštýnským. 

Aktuality

Normand - nejúspěšnější plemeno mezi Moravskými BIO chovy v roce 2018 !

Do složitějších a extenzivnějších podmínek BIO chovů je normandské plemeno obecně favorizováno jako nejvhodnější z dojených plemen. O úspešnosti tohoto plemene a jeho kříženců v takovýchto domácích podmínkách hovoří například...

Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2017

        Stav čistokrevných (oddíl A) zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku zvýšil o 4 ks. Celkově pak došlo ke zvýšení stavů zapsaných do všech oddílů plemenné...

Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2016

Stav čistokrevných (oddíl A) zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku snížil o 16 ks. To bylo zapříčiněno především ukončením činnosti společnosti Agročas a výprodejem stáda nejen...