Normandský skot

Alternativní plemeno s vynikajícími maternálními a reprodukčními vlastnostmi, osvobozující přetížené farmáře a poskytující nejkvalitnější produkty. Ideální pro producenty, nebo i zpracovatele vlastních výrobků z mléka (složky a kaseiny) i masa ! Pro špičkovou konverzi živin z pícnin je normand nedostižný v EKO či BIO-systémech a v extenzivnějších, nejlépe pastevních chovech. Efektivně a skvěle je ale také využitelný například k jednorázovému zkřížení s reprodukčně problematickými holštýnkami. Kříženky v produkci T+B nijak nezaostávají, dokonce plemenice H100 v celkové produkci složek a plodnosti předčí. V dlouhověkosti a výkonnosti vydrží minimálně o 1 laktaci déle. Jejich dcery se pak zpátky po otcích původního plemene produkčně rovnají s vrstevnicemi původního plemene. Křížení býčci vynikají v jatečném zatřídění, výtěžnosti masa, ale především v kvalitě jeho jemného mramorování. Ve stádech bez tržní produkce mléka nemají normandky konkurenci díky klidné a nenáročné povaze při práci s člověkem a svými i cizími telaty. Skvělých výsledků v užitkovosti, obsahu bílkovin a klidnosti stáda se dosahuje při křížení se skotem strakatým. Již první generace je vybavena normandským kabátem.