Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2022

čas vložení: 16.7.2023, 23.46

Celkově došlo ke snížení stavů zapsaných do všech oddílů plemenné knihy o 19 ks. Výše laktací se oproti předchozímu roku snížila o 423 kg na krávu a produkce kg T+B v PK o 40 kg. Činnost podstatně omezily některé konvenční chovy (ZS Zalužany, ZD Budíškovice) takže proporcionálně narostl podíl chovů v BIO systémech, kde je dosahování vyšší užitkovosti značně složitější.

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2022

 

poř.lakt.

počet

Dny

kg ml.

% T

kg T

% B

kg B

reprod.

PNA

1.

22

290

5935

4,09

243

3,45

205

 30/23

 

2.

30

294

7426

3,94

292

3,34

248

408

 

Celk.

52

292

6681

4,01

268

3,39

226

 

 

               

 

PN

1.

202

296

6714

4,18

281

3,59

241

30/03

 

2.

286

296

7810

4,16

325

3,58

279

449

 

Celk.

488

296

7356

4,17

307

3,58

263

 

 

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2021

 

poř.lakt.

počet

dny

kg ml.

% T

kg T

% B

kg B

reprod.

PNA

1.

9

295

6236

3,98

248

3,47

216

 29/20

 

2.

43

291

7003

4,08

286

3,47

243

416

 

Celk.

52

291

6850

4,06

278

3,47

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

1.

164

297

7153

4,19

300

3,62

259

29/27

 

2.

345

297

7874

4,23

333

3,67

289

437

 

Celk.

509

297

7779

4,22

328

3,63

282

 

 

        Pro demonstraci využití normandského skotu v českých podmínkách se jako vhodný mustr jeví Statek Zaoral v Čabové u Moravského Berouna. Původně holštýnská farma v podhorské oblasti přešla do extenzivnějšího BIO systému a začala zpracovávat mléko na vlastní výrobky. Kvůli reprodukčním a zdravotním problémům holštýnských plemenic nebylo možné udržet početní stav stáda. Petr Zaoral se proto postupně, přes nákup nějakých normandských zvířat a převodné křížení rozhodl přejít na normandský skot a využít jeho známých předností v rusticitě, odolnosti, plodnosti a skvělé zpracovatelské kvalitě mléka, resp. masa. Pro zajímavost uvádíme vývoj užitkovosti za posledních šest let z oficiálních údajů KU. Farma využívá již déle než 4 roky mléčný robot.

Vývoj ekonomicky důležitých chovatelských znaků při křížení H x N na BIO farmě St.Zaoral

rok

počet

dny

kg M

% T

kg T

% B

kg B

mezid.

tel. prv.

plemeno

2017

40

297

6365

4,14

263

3,36

214

424

 29/08

N47K41H12

2018

49

299

6983

4,00

280

3,44

240

411

 28/18

N58K13

2019

49

296

7176

4,08

293

3,49

250

419

 32/07

N67K32

2020

65

296

7056

3,95

279

3,34

230

435

 31/24

N72K28

2021

58

290

6685

4,04

270

3,40

227

392

 33/25

N82K18

2022

59

296

6559

4,09

269

3,34

219

389

 33/03

N84K16

       Z přehledu v tabulce je patrné, jak se v podhorské oblasti v nadmořské výšce kolem 700 m, v pastevním BIO systému, podstatně zvýšil stav za poslední roky, a to bez dalšího nákupu samic. Současně se při tom zachovává průměrná užitkovost dojnic a celková produkce T+B. Také je zajímavé sledovat, jak se při zvýšeném podílu normandské krve stádo posouvá k vyšší pozdnosti. To se zde odráží například ve zpoždění doby prvního otelení v průměru až o 4 měsíce!

      Jako případné další možnosti využití normandských předností a další přidané hodnoty se na této farmě pokoušejí Zaoralovi, v rámci šlechtitelského programu normandského skotu, využít vysokého podílu beta kaseinu typu A2 v genech. Aby mohli účinně, a hlavně rychleji dosáhnout cílového stavu všech plemenic pouze v typu A2A2, se Zaoralovi zapojili do systému genomování jalovic ve kterém hodlají pokračovat a současně i více využívat sexovaného spermatu.

 

        Unikátní ukázku skvělých schopností konverzního efektu z objemných krmiv u normandských plemenic dokládáme už několikátým rokem na farmě pana Ing. Josefa Bicka v Žalticích. Je to příklad, kdy mimořádně efektivně v praxi funguje převod z holštýnského na normandské plemeno v ryze extenzivních, pastevních podmínkách hospodaření.  Posledních šest let pro porovnání s ostatními uvedenými farmami prezentujeme výsledky v totožném sestavení údajů jako u ostatních. Zásadně rozdílný je pouze fakt, který zmíněnou schopnost konverzního efektu normandského skotu ještě vysoce valorizuje. Totiž že posledních pět let tato farma, po náběhových letech 2015-2017 funguje již naplno v BIO systému. A navíc poslední čtyři roky, tedy od dubna 2018, zde nekrmí dojnicím ani jalovicím žádné jadrné krmivo!!!

Vývoj ekonomicky důležitých chov. znaků při křížení H x N na farmě Ing. Bicka už v BIO

rok

počet

dny

kg M

% T

kg T

% B

kg B

mezid.

tel.jal.

plemeno

2017

34

302

6764

4,07

275

3,25

220

422

 28/13

N46K32H22

2018

24

295

7187

4,02

589

3,43

246

721

 26/21

N54K35H12

2019

27

303

7694

4,09

314

3,43

264

464

 27/24

N61K24H15

2020

26

301

7236

3,96

287

3,37

244

460

 27/23

N62K24H14

2021

24

304

6577

3,95

260

3,26

215

487

 28/16

N70K17H13

2022

22

301

6054

3,87

234

3,32

201

440

 27/20

N65K27

      Přikrmují se zde pouze neenergetické minerální přísady. Zatímco za éry holštýnského skotu i prvních kříženek se využívalo mačkaného obilí ve směsi 85 %(oves+ječmen) +15 %(soja) ve výši 0,13kg/litr mléka. Skvělý konverzní efekt u starších normandek tak také pomohl farmáři přečkat odchod syna do města, kdy musel po roce 2016 pro nestíhání obslužnosti radikálně snížit stav krav ze 47 až na 26 v roce 2020 a ostře začít šetřit náklady. Ekonomická efektivita této farmy je tak postavena na extrémně nízkých nákladech na chov, včetně úspor cenného farmářova času. Ukazuje to úžasné schopnosti normandského plemene právě v takovýchto podmínkách. Zcela zásadní prvek efektivity, který zde pochopitelně hraje dominantní roli, je kvalita objemné píce. Ta podléhá do značné míry klimatickým podmínkám jednotlivých ročníků. Tady lze patrně hledat i příčiny určitých výkyvů v produkci na dojnici v některých letech. Na opačném konci ekonomického procesu se pak dotváří vyšší finanční efekt maximalizací tržeb za kvalitní BIO mléko a prodejem přebytků zvířat. Nezanedbatelným bonusem je i hmotnost jatečných krav a výtěžnost jemně mramorovaného normandského masa.

      Jistým překvapením může být, vzhledem k extrémně extenzivnímu zaměření této farmy skutečnost, že na rozdíl od zbylých farem zde nedochází k nikterak výraznému zvýšení stáří při telení jalovic. Jednak zde na rozdíl od zbylých dvou farem nedošlo ke zvyšování stavů, nýbrž ke snížení. Mohl zde být i vliv vysokého prodeje telat a mladého dobytka pro významně nižší vyřazování starších krav. U nich farmář využívá skutečné dlouhověkosti a nejefektivnější konverze živin z objemných krmiv, nicméně v posledních dvou letech již musel zařadit pro obnovu stáda i mladší zvířata, která tak vysoký výkon nemají.   

 

    Zajímavé jsou zkušenosti a poznatky z křížení normandů s českým strakatým skotem. Ty přinášejí výsledky z konvenční farmy pana Romana Klouzy v Radimi u Jičína.

Vývoj ekonomicky důležitých chovatelských znaků při křížení C x N na farmě p.Klouzy

rok

počet

dny

kg M

% T

kg T

% B

kg B

mezid.

tel. prv.

plemeno

2017

48

295

6093

4,28

261

3,49

213

366

 26/06

C87

2018

57

301

6619

4,36

288

3,59

238

370

 28/30

C88K12

2019

54

299

7015

4,27

299

3,56

250

371

 29/24

C69K23N08

2020

58

298

7547

4,08

308

3,64

275

383

 31/17

K41C35N25

2021

52

297

8673

4,10

356

3,60

312

386

 34/20

K50N27C23

2022

60

293

7251

4,13

300

3,61

262

398

 34/18

K54N34C12

       Z přehledu v tabulce je zajímavé vysledovat jak se do roku 2022 zvýšil počet dojnic a současně se do roku 2021 zvýšila i průměrná užitkovost dojnic o 2580 kg mléka při obsahu bílkovin vyšším o 0,11 %, tedy o 99 kg. Sice se snížil obsah tuku o 0,15 %, nicméně při celkovém zvýšení produkce tuku o 95 kg. Rovněž je zajímavé sledovat posun k vyšší pozdnosti stáda, která zde ovšem dosáhla už nežádoucích 34,5 měsíců!!! Stádo se odvozuje z původního čistokrevného strakatého stáda v roce 2015. V roce 2021 bylo stádo složené ze čtvrtiny 75 % normandek, 50 % kříženek C x N a čtvrtiny čistokrevných českých strak. V posledním roce 2022 již hlavní vlna 50 % kříženek poněkud uvolnila místo ve prospěch druhé normandské generace, a navíc již za velmi pozdního telení prvotelek. To se zjevně projevilo na nižší užitkovosti zvířat. Za zmínku ovšem stojí i subjektivní hodnocení farmáře o znatelném zklidnění stáda oproti původnímu červenostrakatému skotu. Dobrý výsledek byl také dosahován průběžně i přes značný nárůst mléčné produkce v délce mezidobí. Ta se ovšem v důsledku pozdního zapouštění jalovic a patrně i následných metabolických poruch začala poslední dobou silněji zhoršovat. Nebezpečný je vysoký zapouštěcí věk u normandů obzvláště když chov není v BIO systému a ve výživě je bohatě zastoupena kukuřičná siláž.

 

 Nově se některé normandky z chovu p.Zaorala aklimatizovaly a fungují ještě v dalším BIO chovu Agrofyto Lidečko, který je především orientován mimo mléčné produkce hlavně na zpracování a prodej hovězího BIO masa. Předpokládá se, že by měli mít možnost prověřit a případně i pomoci s propagací kvalitativních parametrů normandského masa - ve Francii známého a vyhlášeného svým jemným mramorováním a výtečnou chutí, na našem trhu.

 

Soustavné pozorování a vyhodnocování těchto výše zmíněných farem a příkladů dokumentuje v jakých podmínkách ČR funguje normandský skot ekonomicky nejvýhodněji.

 

Nejefektivnější parketa využití normandů spočívá ovšem ve spojení s finálním zpracováním mléka a masa na konečné výrobky. Jsou to, pokud možno nízkonákladové chovy (zejména BIO systémy) s vlastním zpracováním produkce. Další efektivitu takovýchto chovů přináší možnost využití pastevních enkláv, ačkoliv to rozhodně není podmínka nutná. Potenciálně perspektivní přidaná hodnota pak leží ve zcela automatickém a striktně pojatém zaměření normandského šlechtitelského programu na a2 mléko.

      Opakovaně lze konstatovat, že normandky i normandské kříženky jsou výrazně pozdnější, než je tomu např. u holštýnských plemenic. Z těchto důvodů dochází, k výraznějšímu nárůstu jejich výkonu zejména na 2., ale spíše ještě až na dalších laktacích, kdy jednoznačně dospívají později než čistokrevný holštýn a docilují zase naopak vyšší dlouhověkosti. Tím se pak pohled na ekonomiku chovu kříženců, ale i čistokrevných normandů trochu mění a vylepší zvýšenou možností prodeje telat, jalovic, či březích jalovic. Zajímavé možnosti další přidané hodnoty pak skýtá velmi osvědčená zkušenost využití klasických masných býků na vyřazované dojnice, případně negativně vybrané jalovice, a to i podle DNA a genomického odhadu PH, který Svaz od roku 2021 zavedl na základě spolupráce s francouzskými plemenáři a jejich početnou normandskou bází.

 

       Za rok 2022 se využití ID normandských býků oproti roku 2021 v důsledku zvýšení stavů zvýšilo o cca 200 ks. Inseminace byly prováděny jako v předchozích letech, tedy kromě čistokrevné plemenitby také za účelem křížení s holštýnským skotem a v menším množství též se strakatým skotem i masnými plemeny.

       V rámci výběru normandských plemenných býků do přirozené plemenitby byl za rok 2022 vybrán 1 býk. Nově byli na základě importu spermatu z Francie také podle pravidel Řádu PK registrováni 2 býci z oddílu A s kaseinovým vybavením BB, A2A2.

        Kromě vysoce kvalitního mléka a masa mají normandi z chovatelského hlediska také další cenné znaky. Zde jde o výbornou plodnost, skvělé mateřské vlastnosti a extrémně mírnou povahu zvířat. A to podstatně klidnější, než mají všechna masná, ale i dojná plemena. Zdá se to jako velice zajímavý rys plemene k výhodnému využití normandů také do masných chovů, nebo krav bez tržní produkce mléka. Zde jsou normandky využívány jako příjemkyně speciálních masných embryí i jako vynikající kojné krávy. Někdy můžeme vidět i normandskou matku, jak od ní sají až 4 telata ostatních masných matek. Takto tedy, mimo jiné, je normandské plemeno s úspěchem využíváno rovněž ve státech amerického kontinentu a registrujeme citelné oživení tohoto zájmu i v ČR. Chovy jako je Ing. Josef Papáček, Ing. Jaroslav Vítů, Jarda Talafous, Jarda Velát a další, tyto zkušenosti potvrzují. Jde nejen o chovatele masných plemen, ale dokonce i o čistokrevnou podobu normandského stáda bez tržní produkce mléka například u farmy Jezla-Řehovská. Pro býky se speciálními chovnými parametry vhodnými pro tyto typy chovů existuje masné oddělení M v plemenném oddílu A plemenné knihy. Nutno ale dodat, že potomci těchto normandů, kteří nejsou narozeni v chovu se zavedenou mléčnou KU nemohou být dle řádu PK zapsáni do normandské PK. Původ v centrální evidenci samozřejmě mají. Zde pro tyto chovatelské počiny také existuje dostatečný výběr importovaného sperma býků, nebo býků do přirozené plemenitby pro tvorbu dotovatelných telata.

 

         Na podkladě výsledků roku 2022 konstatuje šlechtitelská komise, že normandské plemeno splňuje při čistokrevné plemenitbě svými dosahovanými výsledky plemenné standarty stanovené ve šlechtitelském programu a skýtá rovněž zajímavé možnosti využití k případným účelům křížení se skotem holštýnským i strakatým a to buď jako krátkodobé varianty jednorázového použití na špatně březnoucí plemenice s následným návratem ke skotu původnímu, tak i jako varianty převodného křížení při záměru přechodu chovu na trochu jiný typ nákladovosti. Tedy spíše na mírně extenzivnější formu hospodaření. Tam kde je možnost využití pastevních areálů (pobyt na měkčím povrchu) a volného ustájení se to jeví jako zcela optimální a zajímavá možnost. Rovněž je normandský skot vhodný do cyklu více plemenného křížení, kam přináší vyšší složky, kvalitní osvalení, zlepšení plodnosti a cenný klidný temperament. Lákavá a velmi vhodná se pak jeví možnost využití normandského plemene v organickém typu (BIO) farmaření. Tato aktivita, která získává trvale větší a větší podporu je sice do značné míry závislá na subvencích. Nicméně právě extenzivnější typ chovu na travních porostech normandi skvěle zvládají a dá se konstatovat, že jsou ekonomicky produktivnější než ve stejných podmínkách chované dojnice holštýnské, nebo červenostrakaté.

        Za zmínku stojí důležitý ekonomický dopad do chovu normandů, který představuje přidaná hodnota v prodeji nejkvalitnějších (BB a A2A2 kaseiny) mléčných či masných výrobků z vlastní suroviny. Jako velmi perspektivní nejen pro domácí trh, ale především pak i pro vývoz se jeví možnost produkce certifikovaného nízko alergického a2 mléka.

       Nečekaně novým fenoménem se zajímavým potenciálem ke zvýšení přidané hodnoty se ale stává u kvality normandského masa jeho velmi jemné mramorování a vyšší obsah Omega-3 mastných kyselin při nejtypičtějším chovu na travním drnu, zejména pak na pastvině, tedy právě v BIO podmínkách. Jednoznačně to dokládají zkušenosti známého Wagyu chovatele pana Ing. Müllera s nakoupenými normandskými prvotelkami a s jejich způsobem mramorování masa, které je prakticky srovnatelné s úrovní mramorování masa plemena Wagyu. Jakákoliv osvěta v této oblasti je vítána. Novátorství českých chovatelů je ovšem známé. Tak Ing.Muller zkouší křížení normandských jalovic s býky Wagyů s cílem zvýšení rámce a hmotnosti kříženců při zachování právě oné vzácné kvality v mramorování, která je velmi ceněná pro výsledné kulinářství. U průměrného obyvatelstva ČR jsou bohužel tyto prvky nejvyšší kvality potravin stále ještě málo populární a oceňované. Některé výrobky, jako například a2 mléko, nebo speciální mramorování masa jsou zatím málo známé.

       Závěrem hodnocení šlechtitelského programu komise konstatuje. Normandské plemeno bylo zcela evidentně po 20 letech ověřování v našich stájích a pastvinách shledáno jako zcela spolehlivý ambasador nejvyšší kvality mléčné i masné produkce a současně jako nejuniverzálnější plemeno k vysoce efektivnímu křížení se všemi ostatními plemeny. Pro extrémní nenáročnost, skvělý konverzní efekt z objemu, dokonalé maternální vlastnosti navíc vhodně doplněné mimořádnou klidností zvířat. Plemeno má tak i v našich končinách vysokou šanci stát se plemenem budoucnosti. Protože osvobozuje chovatele od pracovního zatížení. A pracovní síla v chovu krav je a bude čím dál více limitujícím prvkem jak pro obslužnost zvířat vůbec, tak pro nákladovou nenáročnost a nižší potřebu biologických i ostatních materiálových vstupů.

                Aktuální znění vyhodnocení šlechtitelského programu, jakož i další informace a dokumenty budou i nadále publikovány na svazovém webu          www.normande.cz                                 

Dne 23.3.2023 schválila: Šlechtitelská komise SCHNS ČR