Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2017

čas vložení: 4.5.2018, 00.14

        Stav čistokrevných (oddíl A) zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku zvýšil o 4 ks. Celkově pak došlo ke zvýšení stavů zapsaných do všech oddílů plemenné knihy o 8 ks. Výše prvních laktací v oddílu A PK se oproti předchozímu roku opět významně zvýšila, a to o +302 kg mléka, což je potěšující vzhledem k tomu, že se průběžně i zvyšuje poměr normandských dojnic v EKO stádech, čili v (BIO)systémech oproti konvenčním stádům. V kg tuku to pak bylo o +5 kg více a v kg bílkovin o +6 kg.

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2017

 

poř.lakt.

počet

dny

kg ml.

% T

kg T

% B

kg B

reprod.

PNA

1.

25

300

5943

4,14

246

3,51

209

 27/03

 

2.

34

295

7092

4,08

289

3,54

251

408

 

Celk.

59

296

6894

4,09

282

3,53

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNB

1.

14

290

6316

3,95

250

3,45

218

27/23

 

2.

52

296

7260

4,11

298

3,5

254

385

 

Celk.

66

295

7014

4,07

285

3,49

245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC

1.

21

298

7012

4,31

302

3,74

262

30/29

 

2.

46

297

6645

4,33

288

3,68

244

427

 

Celk.

67

297

6797

4,32

294

3,7

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

1.

60

297

6641

4,22

280

3,65

242

29/20

 

2.

132

296

6955

4,18

291

3,58

249

410

 

Celk.

192

296

6854

4,19

287

3,6

247

 

 

 

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2016

 

poř.lakt.

počet

dny

kg ml.

% T

kg T

% B

kg B

reprod.

PNA

1.

20

300

6153

4,06

250

3,53

217

 25/25

 

2.

35

289

6665

4,22

281

3,62

241

411

 

Celk.

55

290

6592

4,20

277

3,61

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNB

1.

16

282

5786

3,88

225

3,25

188

 26/10

 

2.

    60

 292

7877

4,17

328

 3,45

272

392

 

Celk.

76  

289

7354

4,11

302

3,41

251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC

1.

8

301

6200

4,09

253

3,64

226

 30/19

 

2.

45

305

7065

4,39

310

3,57

252

 

 

Celk.

53

301

6254

4,11

257

3,63

227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

1.

44

298

6133

4,05

249

3,57

219

 29/16

 

2.

140

291

7179

4,20

302

3,54

254

403

 

Celk.

184

294

6681

4,14

276

3,55

238

 

 

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2015

 

poř.lakt.

počet

dny

kg ml.

% T

kg T

% B

kg B

reprod.

PNA

1.

47

300

5249

3,81

200

3,55

186

 27/30

 

2.

24

292

6988

4,06

283

3,48

248

403

 

Celk.

71

297

5721

3,89

223

3,53

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNB

1.

35

297

5945

4,13

246

3,53

210

 27/09

 

2.

    55

 296

7018

3,96

278

 3,53

248

402

 

Celk.

90  

297

6575

4,03

265

3,53

232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNC

1.

19

289

5969

3,96

236

3,39

203

 27/27

 

2.

50

293

7455

4,18

312

3,49

260

391

 

Celk.

69

292

7009

4,12

289

3,47

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

1.

101

297

5624

3,96

223

3,51

197

 27/22

 

2.

129

294

7193

4,07

293

3,51

252

398

 

Celk.

230

295

6449

4,02

259

3,51

226

 

 

        Opět je nutno se zmínit, že u nás existují i dojnice, které nejsou zapsány v oddílech PKN, ačkoliv by do nich patřily. Jedná se buď o skutečné malochovatele, nebo některé majitele zvířat, kteří neobchodují s normandskými zvířaty a nepřikládají zápisu do PK význam. Tito bývají většinou zapojeni do KU. Dle hrubého odhadu je takových dojnic v ČR k datu 30.9.2017 přibližně 370 ks, takže celkový stav normandských dojnic lze předpokládat mezi 420-450 ks.

 

        Pro využití normandského skotu v českých podmínkách se jako ideální příklad jeví Statek Zaoral v Čabové u Moravského Berouna. Původně holštýnská farma v podhorské oblasti přešla do extenzivnějšího EKO systému a začala zpracovávat mléko na vlastní výrobky. Nebylo však možno pro reprodukční a zdravotní problémy holštýnských plemenic udržet početní stav stáda. Petr Zaoral se proto postupně, přes nákup nějakých normandských zvířat a převodné křížení rozhodl přejít na normandský skot a využít jeho známých předností v rusticitě, odolnosti, plodnosti a skvělé zpracovatelské kvalitě mléka, resp. masa. Pro zajímavost je uveden vývoj v užitkovosti tohoto stáda, kde normandky postupně nahrazují končící holštýnky během posledních 3 let podle výsledků z KU.

 

rok

ks

dny

kg M

kg B

%B

kg T

%T

mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

34

298

6835

265

3,30

265

3,87

472

2016

38

300

7152

236

3,30

287

4,02

432

2017

40

297

6365

214

3,36

263

4,14

424

 

        Na první pohled je zřejmé, jak se zvyšuje stav dojnic ve stádě, ale především velmi významně se snižuje délka mezidobí. A to během tří let o 48 dnů! To jsou v průměru více než 2 říjové cykly. Průměrná produkce mléka a kg B se na dojnici sice poněkud snižuje, ale celková produkce mléka z farmy se oproti roku 2015 zvýšila o 20000 kg za rok. Díky zlepšujícím se složkám, je také lepší tržní cena za litr mléka do mlékárny. Při porovnání výtěžnosti polotvrdých sýrů z mléka holštýnského a normandského vyráběných na farmě Zaoralovi zjistili, že výtěžnost z mléka normandského jim dá o 22-24% více sýra než z mléka holštýnského. To za daných výsledků plně pokrývá zaznamenaný propad v průměrné užitkovosti kg bílkovin na dojnici za předpokladu, že by se veškeré mléko zpracovávalo na polotvrdý sýr na farmě. Stádo se celkově za nižších nákladů stabilizovalo, zlepšila se také cena a kvalita prodávaných býčků telat i jatečných plemenic.

 

        Podobně je tu další příklad, jak v praxi může fungovat typické klasické převodné křížení z holštýnského na normandské plemeno v ryze extenzivních, pastevních podmínkách hospodaření s minimem nákladů vstupujících do procesu výroby mléka. V následující tabulce je znázorněn vývoj užitkovosti na farmě pana Ing. Bicka v Žalticích.

 

           rok

 

kg mléka

% T

kg T

% B

kg B

T+B

2007

počátek inseminace N

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

7607

4,24

323

3,30

251

574

2010

prv.lakt.F1 N50H

8054

3,86

311

3,29

265

576

2011

 

7646

3,80

291

3,27

250

541

2012

 

7705

3,95

304

3,36

259

563

2013

prv.lakt.F2 N75H

7575

4,42

335

3,44

261

596

2014

 

7682

4,43

O nás

Svaz chovatelů normandského skotu ČR je otevřená chovatelská a zájmová organizace sdružující především chovatele, odborné i profesní zájemce a fanoušky normandského skotu. Koordinuje šlechtění normandského skotu po odborné stránce v ČR a zabezpečuje vedení plemenné knihy. Ve své činnosti se řídí schválenými stanovami Svazu. V období mezi členskými shromážděními řídí svaz Rada a především volený předseda (president) Svazu chovatelů normandského skotu jehož dle potřeby a problematiky zastupují dva místopředsedové. Je to místopředseda pro legislativu a ekonomické záležitosti a místopředseda pro šlechtění a propagaci.