Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2014

čas vložení: 25.3.2015, 21.47

Stav plnokrevných zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku zvýšil o 15 ks. O dalších 23 ks narostl stav dojících plemenic (původně především holštýnských, nyní převážně s podílem 75 % norm.krve) pocházejících z křížení s normandským skotem. Bylo tak zaznamenáno více o 8 prvních laktací a 30 laktačních výsledků z druhých a dalších laktací. Celkově ale došlo k nárůstu stavů zapsaných do oddílu A plemenné knihy o 34 ks, nicméně část importovaných zvířat v roce 2014 ještě nedokončila laktaci. Potěšitelné je, že spolu se zvýšením počtu zapojených plemenic došlo i ke zvýšení produkce mléka. A to v průměru o 141 kg, což však bylo doprovázeno snížením obsahu bílkovin o - 0,07 % takže došlo k nárůstu celkové produkce pouze o 1 kg bílkovin/lakt. Naopak došlo ke zvýšení obsahu tuku o 0,01 % což se zvýšením produkce mléka představovalo nárůst 7 kg tuku/lakt.

U normandského plemene v podmínkách ČR je pro pochopení jeho výkonnosti dobré respektovat skutečnost, že zvířata jsou, a také pravděpodobně čím dál více budou, významněji než jiná dojná plemena využívána pro účely speciálních, nejčastěji extenzivnějších a environmentálních (BIO) chovatelských systémů se zvýšeným zaměřením na zpracování, případně tržní finalizaci vysoce kvalitní produkce, která pak v celkové ekonomice tohoto plemene skotu hraje klíčovou roli.

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2014

  poř.lakt. počet dny kg ml. % T kg T % B kg B reprod.
PNA 1. 21 296 6121 4,03 247 3,49 213  25/24
  2. 21 289 5956 4,08 243 3,61 215 420
  Celk. 42 293 6059 4,05 245 3,53 214  
                   
PNB 1. 39 297 6132 4,09 251 3,52 216  26/11
  2.     61  296 6738 4,01 270  3,56 240 407
  Celk. 100   297 6475 4,05 262 3,54 230  
                   
PNC 1. 17 297 6452 4,13 266 3,45 223  26/11
  2. 57 293 7366 4,25 313 3,53 260 388
  Celk. 74 294 7152 4,22 302 3,52 252  
                   
PN 1. 77 297 6196 4,08 253 3,50 217  26/06
  2. 139 294 6936 4,13 287 3,55 246 400
  Celk. 216 295 6643 4,11 273 3,53 235  

ČR, Normandské plemenice evidované v PK normandského skotu za rok 2013

  poř.lakt. počet dny kg ml. % T kg T % B kg B reprod.
PNA 1. 15 300 5830 4,08 238 3,57 208  25/26
  2. 12 289 5930 4,02 238 3,53 209 393
  Celk. 27 295 5874 4,05 238 3,55 209  
                   
PNB 1. 37 297 6136 4,06 249 3,58 220  26/16
  2.     37  292 6426 3,99 256  3,68 236 385
  Celk.     74 294 6281 4,02 253 3,63 228  
                   
PNC 1. 17 297 6112 4,09 237 3,47 212  28/15
  2. 59 295 7166 4,19 293 3,62 259 395
  Celk. 76 295 6933 4,17 280 3,59 249  
                   
PN 1. 69 298 6064 4,07 247 3,55 215  26/27
  2. 109 293 6779 4,11 279 3,63 246 392
  Celk. 178 295 6502 4,10 266 3,60 234  

V ČR existují i dojnice, které nejsou zapsány v oddílech PKN, ačkoliv by do nich patřily. Tyto jsou alespoň zapojeny do KU. Dle hrubého odhadu je jich v ČR k datu 30.9.2014 přibližně 250 ks, takže celkový stav normandských dojnic lze předpokládat mezi 450-480 ks.

Z  akcí pro normandské plemeno významnějších lze jmenovat v roce 2014 kromě tradičních sudoročních květnových Normandských dnů především dvě záležitosti:

1) Počátkem roku 2014 bylo dovezeno 32 ks normandských plemenic z Francie do ambiciózního projektu ekologického zemědělství na Tachovsko, konkrétně do stájí společnosti Agročas spol. s r.o. Tato firma vlastněná německým finančníkem a řízená českým týmem má v plánu nejen chov zvířat v EKO systému, zde dokonce v nejortodoxnější variantě Demeter, ale zvláště pak vlastní zpracování mléčné i masné produkce do BIO výrobků s následným uplatněním na trhu převážně v obchodních sítích Německa. Této myšlence byl pochopitelně podřízen i výběr plemene. Volba logicky padla na normandský skot, takže i původní zvířata (převážně kříženci HxC) se začala připouštět semenem špičkových normandských býků z Francie. V září roku 2014 ještě nebyly ukončeny žádné laktace, takže na bližší porovnání s ostatními zvířaty stáda si budeme muset počkat do příštího roku. Ze zdejších poznatků o normandských dojnicích, kromě již u nás notoricky známých postřehů, stojí za zmínku především dvě věci. Podle kondičního stavu normandských zvířat v laktaci a obsahu laktózy v mléce v porovnání se zbytkem stáda, se zde jeví lepší přizpůsobení normandů na méně koncentrované krmné dávky v důsledku přechodu podniku na podmínky ekologického zemědělství. To se projevilo v lepší kondici během laktace a také ve vyšším obsahu laktózy v mléce oproti zbývajícím zvířatům. První náznaky užitkovosti normandů zde zatím rovněž potvrzují již u nás dříve zjištěné. Mírně nižší denní nádoje a vyšší obsahy složek získávaného mléka.     

2) V květnu roku 2014 byl na EKO farmě Statek Zaoral proveden poloprovozní pokus s cílem zjistit rozdíly ve výtěžnosti polotvrdého sýru z mléka holštýnského v porovnání s mlékem od procenticky různě zastoupených skupin normandskými dojnicemi.

Výsledek, ačkoliv byl dle zahraničních poznatků tak trochu očekáván, nás stejně ohromil.

1. skupina H dojnic (Ø obsah N krve 00,0%)      200lt = 24,0 kg sýra = 12,00 % výtěžnost

2. skupina dojnic (Ø obsah N krve 30,7%)          200lt = 26,0 kg sýra = 13,00 % výtěžnost

3. skupina dojnic (Ø obsah N krve 58,3%)          200lt = 28,0 kg sýra = 14,00 % výtěžnost

4. skupina dojnic (Ø obsah N krve 76,7%)          200lt = 29,3 kg sýra = 14,67 % výtěžnost

Toto jednoduché porovnání dané rozdílem v obsahu mléčných složek a v často opomíjeném optimálním zastoupení normandských typů kaseinů, pak představuje nárůst ve výtěžnosti sýru u 2. skupiny o +8,33%, u 3. skupiny o +16,67%, a u 4. skupiny dokonce o +22,3%. Vždy oproti skupině první, tedy čistě holštýnské. Pokud by byla k dispozici skupina čistě normandská, lze běžně očekávat vyšší výtěžnost polotvrdého sýru o 25-30%, což se jeví při faremním zpracování produkce jako vysoce intenzifikační faktor pro zlepšení rentability normandského chovu. V podstatě tento jev dokáže kompenzovat nižší produkci mléka normandských dojnic přibližně až o 25-30%.

Tradičně největší zastoupení čistokrevných normandských plemenic uprostřed majority především holštýnského stáda bylo opět k vidění v roce 2014 v ZS Zalužany, a.s. Zde byla ve stavu zvířata s různým podílem N krve. Od 50% až do 100%. Všech těchto 76 zvířat je společně ustájeno ve stejné stájové technologii se zbytkem stáda, který zde tvořilo cca 262 ks holštýnek s vysokým podílem H krve. Porovnání výsledků u docílených průměrných laktací těchto dvou skupin je uvedeno v následující tabulce. Výpočet je zde proveden dle sestavy KU k datu 30.9.2014 a stájovou technologií jsou lehací přistýlané boxy a ploché betonové podlahy.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI  VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  ZA  ROK  2014 V ZS ZALUŽANY, a.s.

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (39% prvotelek, 30 ze 76) 76 295 6816 235 3,44 274 4,01
Holštýnská (36% prvotelek, 95 z 262) 262 297 8544 282 3,30 335 3,91
               
  % užitkov. norm. skupiny z holštýnské   99,3 79,8 83,3 104,2 82,1 102,6

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI  VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  ZA  ROK  2013 V ZS ZALUŽANY, a.s.

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (45% prvotelek, 30 ze 67) 67 295 6411 223 3,48 258 4,02
Holštýnská (62% prvotelek, 165 z 265) 265 297 7963 265 3,33 314 3,94
               
  % užitkov. norm. skupiny z holštýnské   99,3 80,5 84,2 104,5 82,2 102,0

Dalším obdobným podnikem chovajícím kříženky normandů  s holštýnským skotem je např. Agrodružstvo Vyšetice kde jsou ale stájovou technologií lehací boxy s matrací a betonové roštové podlahy. Pro porovnání zde rovněž uvádíme docílené užitkovosti u skupiny kříženek.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  V AGRODRUŽSTVU VYŠETICE  -  2014

skupina zvířat ks dny kg M kg B %B kg T %T
               
Normandská (50% prvotelek, 3 ze 6) 6 296 8757 314 3,58 363 4,14
Holštýnská (43% prvotelek, 125 z 291) 291 302 11130 369 3,31 401 3,61
               
% užitkov. norm. skupiny z holštýnské   98,0 78,7 85,1 108,2 90,5 114,7

Ze shora uvedených výsledků lze shodně jako v předchozích letech dovodit, že na typických českých stájových technologiích bez možnosti pastvy a na vysoce intenzivních krmných dávkách se se zvyšující intenzitou výživy výrazněji diferencuje také rozdíl v mléčné užitkovosti na straně jedné a naopak opačným směrem v obsahu mléčných složek na straně druhé mezi normandkami včetně normandských kříženek a čistokrevnými holštýnkami. Na druhou stranu, pokud by například zmíněný podnik vyráběl a pokud možno i prodával sýry, tak by s těmito výsledky mohl vytvořit právě díky vyšší výtěžnosti normandského mléka i celkově vyšší tržby dle jednoduchého propočtu. Holštýn 369 kg B + 401 kg T = 770 kg B+T. Normand 314 kg B + 363 kg T = 677 kg B+T. Zde ale, když zakalkulujeme vyšší výtěžnost sýru oproti holštýnské skupině třeba jen o 22%, pak 677 * 1,22 = 826 kg B+T. V přepočtu to pak je více o 7,3% ve výši tržeb od normandské dojnice, než od holštýnské. Takto lze ale uvažovat pouze za předpokladu, že podnik sám zpracovává mléko na sýry, tvaroh, atd. Při běžném prodeji mléka do mlékáren však tento efekt potěší spíše sýrařícího mlékaře, neboť chovateli za něj u nás adekvátně nezaplatí.

Stejně tak se ale jako v loňském roce v chovu normandů potvrzuje i poznatek, že čím je extenzívnější chov, případně ustájení ve volné přírodě, které však intenzivně využívá dobře udržovanou pastvu, tím jsou bezproblémovější a efektivnější výsledky včetně zdravotního stavu normandských plemenic vůči dojnějšímu plemenu holštýnskému. Viz následné porovnání v extenzivních podmínkách výrazně pastevního systému, které probíhá průběžně na farmě Ing. Josefa Bicka v Žalticích u Č.Krumlova. Výsledky porovnání z roku 2014 jsou shrnuty v následujících tabulkách.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  NA FARMĚ BICEK JOSEF ING -  2014

Ing.Josef Bicek - Žaltice  2014  ks  dny kg ml    % T    kg T    % B   kg B věk.otel./mezid.
Průměr  H100 1.lakt. 2 305 6078 4,35 264 3,24 197 26/20
Průměr  N50-75 (2+3) 1.lakt. 5 301 6033 4,08 247 3,34 201 28/13
Průměr  H100  (3. – 6.) 2.a dalš. 9 305 8489 4,61 390 3,34 282 437
Průměr  N50    (2. – 5.)

2.a dalš.

14 303 7932 4,64 365 3,51 277 391

Velký rozdíl pak mezi těmito dvěma skupinami na zmíněné farmě je shledáván v reprodukci, kde se kromě lepší zdravotní kondice normandské skupiny především výrazně zvýšil počet odchovaných telat. Je zde také o 46 dní kratší mezidobí, což jsou celé dva říjové cykly. Protože je normand pozdní plemeno, tak se také u jalovic o dva měsíce zvýšil věk při zapuštění a otelení.

Obecně lze tedy opětovně konstatovat, že kříženky jsou pozdnější, než je tomu u holštýnských plemenic. Z těchto důvodů dochází, k výraznému nárůstu jejich výkonu nejen na 2., ale spíše ještě na dalších laktacích, (viz tabulka níže) kdy jednoznačně dospívají později než čistokrevný holštýn a docilují i vyšší dlouhověkosti, čímž se pak pohled na ekonomiku chovu kříženců, ale i čistokrevných normandů jeví pozitivněji.

PRŮMĚRNÉ UŽITKOVOSTI VŠECH LAKTACÍ  N a H SKUPINY DOJNIC  NA FARMĚ BICEK JOSEF ING -  2014 DETAILNĚJI

Plem poř.l. poč.ks dny mléko % T kg T % B kg B mezidobí věk při otel.
                     
H100 1 2 305 6078 4,35 264 3,24 197   26/20
HBrown 1 1 305 7380 3,92 289 3,04 224   30/21
H50N 1 2 305 6398 4,22 271 3,30 210   28/10
N75 1 3 298 5790 4,00 231 3,37 195   28/15
                     
H50N 2 3 294 6782 4,72 320 3,64 247 368  
                     
H100 3 9 305 8489 4,61 390 3,34 282 437  
H50N 3 11 305 8246 4,61 377 3,47 286 397  

Za rok 2014 bylo použito do inseminace přibližně 2200 ID, z toho asi 200 ks sexovaných prověřených býků. Inseminace byly prováděny jako v předchozích letech, tedy kromě čistokrevné plemenitby také za účelem křížení s holštýnským skotem a v malém množství též se strakatým skotem.

Na základě výsledků roku 2014 konstatuje šlechtitelská komise, že normandské plemeno při odpovídající kvalitě ustájení a adekvátní výživě splňuje při čistokrevné plemenitbě svými dosahovanými výsledky plemenné standarty stanovené ve šlechtitelském programu normandského skotu a skýtá velmi zajímavé možnosti využití i k případným účelům křížení se skotem holštýnským a to buď jako krátkodobé varianty jednorázového použití na špatně březnoucí plemenice s následným návratem ke skotu holštýnskému, tak i jako varianty převodného křížení při záměru přechodu chovu na enviromentální, tedy spíše mírně extenzivnější formu hospodaření a to obzvláště při využití pastevních areálů (pobyt na měkčím povrchu) a volného ustájení, nebo i do cyklu více plemenného křížení, kam přináší vyšší složky, kvalitní osvalení, zlepšení plodnosti a cenný klidný temperament. Za vysokou devizu normandského skotu lze opakovaně považovat především ideální kaseinové složení vysokosložkového mléka i vynikající kulinářskou kvalitu jeho jemně mramorovaného masa. Tyto vlastnosti mají vysokou šanci uplatnit se zvláště na farmářských trzích zejména při propojení s následným faremním či družstevním zpracováním finálních produktů, jako jsou sýry, tvarohy a další mléčné výrobky, jakož i balíčkované maso, apod. Tato finalizace až do prodeje tak velmi výrazně vylepšuje ekonomiku chovu normandského skotu o poznání více, než je tomu u ostatních dojných plemen. Lákavá a velmi vhodná se pak jeví možnost využití normandského plemene v organickém typu (BIO) farmaření. Tato aktivita je do značné míry závislá především na subvencích, nicméně právě extenzivnější typ chovu na travních porostech Normandi zdravotně lépe snášejí a dá se říci, že jim i více vyhovuje  než extrémně výživná a koncentrovaná krmná dávka holštýnského typu.

Kromě vysoce kvalitního mléka a masa mají normandi z chovatelského hlediska také velmi cenné další znaky. Zde máme na mysli výbornou plodnost, skvělé mateřské vlastnosti a mimořádně mírnou povahu zvířat. A to podstatně klidnější než mají všechna masná plemena, ale i dojná. Toto se jeví jako velice výhodné pro využití normandského plemene také do chovů krav bez tržní produkce mléka. Takto tedy, mimo jiné, je normandské plemeno s úspěchem chováno také v zemích amerického kontinentu. Pro býky se speciálními parametry vhodnými pro tyto typy chovů bylo již při založení svazu zavedeno masné oddělení M v plemenném oddílu A plemenné knihy.

Aktuální znění vyhodnocení šlechtitelského programu, jakož i další informace a dokumenty budou i nadále publikovány na svazovém webu          www.normande.cz                                

Dne 25.3.2015 zpracovala: Šlechtitelská komise SCHNS ČR