Američtí normanďáci v ČR

čas vložení: 11.10.2004, 22.09

Ve dnech 7.-11. října navštívil Českou republiku pan Keith Nelson - vicepresident Severoamerického normandského svazu (NANA).

Během své návštěvy otevřeně diskutoval s chovateli  v Zemědělském družstvu Hříšice, Lučina Dolní Němčice a Ciz-Agro, a.s. v Cizkrajově. Seznámil se i s některými zemědělskými provozy, kde se u nás chovají čistokrevná normandská zvířata. Celkově byl velmi mile překvapen s technickou úrovní chovů. Na poměry v USA ho zaujalo velmi vysoké zapojení dojnic do KU.  Při exkurzích si vše pečlivě znamenával a prováděl fotodokumentaci pro případný článek do jejich svazového časopisu.

Naše chovatele především zajímala historie a zkušenosti s chovem normandů ve Spojených státech, jakož i cenová a případně subvenční politika. V USA zatím neplatí některé evropské normy a zvyklosti jako je například povinnost identifikace zvířat, nejsou zde žádné kvóty, nicméně zde probíhají změny v oceňování mléka a to ve prospěch kvalitativních ukazatelů, tedy i mléčných složek. Výrazně se zde projevuje zvýšený zájem o vylepšení jinak velmi slabých reprodukčních schopností holštýnských stád.  Z těchto důvodů se již několik let provádí i zatím velmi slibné ověřování křížení holštýnského skotu s normandským, například v Kalifornii, kde výsledky v produkci tuku a bílkovin nejsou u porovnávaných zvířat natolik rozdílné, aby byly statisticky průkazné, zato jako výrazně průkazné se jeví zlepšení přežitelnosti(dlouhověkosti) a zkrácení servis periody(reprodukce) právě u kříženců H x N oproti čistým H100. Úplně nejposlednější zprávy z amerického výzkumu hovoří o pokusech s trojplemennými kříženci, kde je snaha hledat optimální kombinace tří plemen.

Původně byl normand v USA domestikován v 70. letech minulého století především jako masné plemeno, teprve v posledních cca 9 letech se o něm začalo hovořit i jako o plemenu dojném, dodejme však že pro američany zcela netypicky, totiž jako o plemenu s kombinovanou užitkovostí. Pan Nelson žije na severu USA ve státě Minnesota a je hlavním povoláním advokát. Svých 25 normandských krav s odpovídající omladinou chová venku na pastvině jako doplňkový(hobby) program, tak typický a tradiční pro USA. Říká však, že činnosti spojené s farmařením vykonává téměř výhradně sám. Zvířata jsou dle jeho slov nesmírně otužilá a samostatná a omladina dosahuje bez přikrmování jádra přírůstků kolem 1,3 kg denně. Za největší přednosti považuje mimořádnou klidnost a snadnou ovladatelnost zvířat a vskutku vynikající jatečné kvality normandského masa. Zde hlavně jatečnou výtěžnost a velejemné mramorování masa. A po chvíli Keith dodává: "Normandi jsou prostě zvířata, která si každý musí zamilovat."

V čechách se panu Nelsonovi(52) jinak moc líbilo, navštívil Telč, výlov rybníku Rožmberk, Český Krumlov a Prahu, která na něj, podle jeho slov, velmi mocně zapůsobila a kde také před koncem návštěvy poskytl rozhovor šéfredaktorce časopisu Agromagazin ing. Milaně Pobudové pro jeho listopadové číslo 2004.

Protože se s našimi normanďáky rychle spřátelil, velice mu chutnalo také české pivo, požádal nás, abychom prostřednictvím našich webových stránek tlumočili jeho vřelý pozdrav všem českým chovatelům, poděkovali pak těm s nimiž měl možnost se setkat za neobvyklou otevřenost a velmi pohostinné přijetí. Loučil se se slovy: "Mohu vašim chovatelům z vlastní, ale nejen z vlastní zkušenosti vzkázat, že kdo si jednou pro chov vybral právě plemeno Normande, už by nikdy nevolil jinak."

Zapsal: Jan Zámečník